Aplikacje - Konferencyjne

Aplikacja konferencyjna jest przeznaczona dla uczelni oraz innych instytucji i firm organizujących konferencje, sympozja, kongresy itp. System umożliwia m.in. prezentowanie informacji o wydarzeniu w sieci Internet, zbieranie i przetwarzanie danych uczestników, komunikację z użytkonikami poprzez email oraz przekazywanie materiałów konferencyjnych i multimedialnych.