Aplikacje - Spedycyjne

Oferowana aplikacja spedycyjna - FA zapewnia kompleksową obsługę działalności spedycyjnej.

System pozwala na:

- tworzenie i zarządzanie zleceniami prostymi, zleceniami złożonymi, projektami grupującymi wiele zleceń;

- fakturowanie oraz generowane różnych typów dokumentów księgowych oraz rezerw i zestawień finansowych;

- alokowanie i pełną rozliczalność kosztów;

- możliwość importu z pliku lub automatycznego dowolnych zleceń;

- obsługę spedycji poszczególnych paczek w ramach zleceń spedycyjnych (moduł drobnocowy);

- analizę przychodów i rozrachunków z klientami wraz z określaniem limitów kredytów handlowych;

- ustalanie cenników przychodów i kosztów transportów;

- rozliczenia firnasowe w wielu walutach;

- prowadzenie rozbudowanej ewidencji kontrahentów;

- integrację i automatyczną wymianę danych z systemami obsługi transportu i giełdami transportowymi;

- prowadzenie działalności w ramach kilku firm własnych jednocześnie;

- równoległą pracę w kilku wersjach językowych;

- pełną rozliczalność pracy użytkowników oraz logowanie wszystkich zdarzeń.

Każda wersja systemu może zostać rozbudowana o dodatkowe elementy niezbędne w działalności naszego klienta.

Aplikacja FA jest oferowana klientom w dwóch wariantach handlowych, tj. jako system instalowany w środowisku informatycznym klienta (płatny jednorazowo) oraz jako system hostingowany w naszym środowisku informatycznych (dostępny dla klienta w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej).